– 𝐀𝐝𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐒𝐭𝐚𝐧 𝐒𝐦𝐢𝐭𝐡 & 𝐒𝐩𝐒𝐭𝐚𝐫 𝐣𝐞𝐚𝐧𝐬 –

1,590,000

Hàng order chính hãng. Full box, tag đầy đủ.

Khách đặt hàng được kiểm tra đúng mẫu mã, kích cỡ size đã order

Không đổi trả với trường hợp sai về kích cỡ size giày, chỉ đổi trả với sản phẩm bị lỗi từ nhà sản xuất