𝐂𝐊 𝐅𝐫𝐞𝐞 𝐄𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲

900,000

Thể tích: 100ml

Cam kết chính hãng, đúng loại đúng mùi hương, còn nguyên hộp

Phát hiện giả dối xin phép hoàn trả lại tiền x10 lần