Thẻ lưu Trữ: Chia Tay

Mình Yêu Nhau Xong Rồi …

Lần cuối cùng chào tôi, em gửi tặng tôi một cái ôm thật lâu rồi [...]