Thẻ lưu Trữ: Chuyện Yêu Đương

Mình Yêu Nhau Xong Rồi …

Lần cuối cùng chào tôi, em gửi tặng tôi một cái ôm thật lâu rồi [...]