Thẻ lưu Trữ: Kết thúc êm đẹp

Mình Yêu Nhau Xong Rồi …

Lần cuối cùng chào tôi, em gửi tặng tôi một cái ôm thật lâu rồi [...]